Tại sao một số người có kỹ năng giao tiếp kém?

Kỹ năng giao tiếp của bạn như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có dám tự tin đối mặt với người đối diện hay không. Giao tiếp hiệu quả có hai khía cạnh thiết yếu. Một là dựa trên ngôn ngữ và một là thể hiện của tư tưởng.

Rào cản dựa trên ngôn ngữ

Lệnh của bạn qua ngôn ngữ chỉ phụ thuộc vào một và chỉ một điều. Bạn thực hành nó bao nhiêu? Nếu bạn phải giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ của bạn thì nó không bao giờ là vấn đề. Bởi vì bạn đã thực hành nó từ khi còn nhỏ. Ngôn ngữ và giọng nói giữa các vùng miền cũng khác nhau rõ rệt. Hay cách bạn thể hiện kỹ năng mềm khi giao tiếp với người nước ngoài sẽ luôn có một rào cản về mặt ngôn ngữ hiện rõ trong các trường hợp như thế này.

Mọi người cảm thấy họ không giỏi về kỹ năng giao tiếp vì họ không biết tiếng Anh phù hợp. Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật.

Về mặt tư tưởng

Không phải ai sinh ra cũng có thể trở nên dễ hòa đồng với người khác. Rào cản về mặt ngôn ngữ cũng chỉ là phần nổi trong tảng băng chìm mà thôi. Có rất nhiều người cảm thấy không tự tin, thoải mái và hay có thể chủ động bắt chuyện với người lạ. Điều đó dần sẽ hình thành tính cách hướng nội và gây khó khăn trong việc thể hiện kỹ năng giao tiếp thông thường.

Khi bạn đào sâu hơn, bạn sẽ thấy rằng hầu hết những người là diễn giả giỏi đều có một quá trình suy nghĩ rất rõ ràng. Họ nói với niềm tin và sự quyết đoán tư duy đột phá bản thân. Ngược lại, những người có tâm trí lộn xộn, thấy khó truyền đạt suy nghĩ của mình cho người khác.

Sự rõ ràng trong suy nghĩ xuất hiện sau nhiều giờ mải mê, lý luận, đặt câu hỏi và giải quyết vấn đề. Và với hầu hết mọi người trong những ngày này, những phẩm chất này vắng mặt. Do đó vấn đề là hãy học cách tư duy đột phá bản thân để trở nên tự tin hơn khi giao tiếp với người lạ. Đôi khi bạn có thể chỉ cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhất để giao tiếp như chủ động hỏi giờ, anh có mang bật lửa không? có phải anh/chị cùng làm ở tòa nhà này không?…

Vì vậy, để trở thành một diễn giả tốt hơn hoặc hiệu quả, người ta phải thực hành kỹ năng giao tiếp thường xuyên và phải rất rõ ràng trong quá trình suy nghĩ của mình. Các chi tiết và kỹ thuật sau đây là khá dễ dàng để tìm hiểu.

Kỹ năng giao tiếp luôn là một kỹ năng mềm quan trọng bậc nhất và thực sự cần thiết cho tất cả mọi người. Chính vì thế việc chủ động học kỹ năng giao tiếp như thế nào cho hiệu quả là cách chỉ có bạn mới tự tìm ra và rèn luyện được.

SHARE