Nguyên tắc kỹ năng làm việc nhóm chuyên nghiệp nhất

Kỹ năng làm việc nhóm chuyên nghiệp nhất được hình thành dựa trên tinh thần làm việc tập thể. Tìm ra cách để thống nhất tư tưởng của tất cả mọi người trong một đội nhóm là điều cực kì khó khăn. Nhưng không phải là không có giải pháp, hãy thực hiện ngay các bước sau và bạn sẽ thấy hiệu quả hết sức bất ngờ.

Kỹ năng lập kế hoạch

Được tổ chức là điều cần thiết để hoàn thành công việc. Nếu bạn không biết kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc là gì và cần phải được thực hiện như thế nào, và khi nào, nó là khá khó khăn để làm cho nó xảy ra theo đúng ý của bạn. Những người có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức tốt, và thường có thể dựa vào để đưa ra các hệ thống mạnh mẽ để quản lý các dự án tốt.

Kỹ năng ra quyết định

Có thể đưa ra kỹ năng ra quyết định cũng rất quan trọng để làm mọi thứ nhanh chóng tiến về phía trước.

Mặc dù điều quan trọng là phải mất thời gian để thu thập thông tin để đảm bảo rằng quyết định là đúng, có thể có một thời điểm khi bất kỳ quyết định nào tốt hơn là không có quyết định nào.

Việc thể hiện kỹ năng ra quyết định nhóm thường đòi hỏi sự thỏa hiệp và đôi khi sẵn sàng từ bỏ quan điểm riêng của mình để ủng hộ quyết định được chia sẻ của nhóm.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Những người tập trung vào công việc thường giỏi trong kỹ năng việc giải quyết vấn đề, đặc biệt nếu vấn đề liên quan đến nhiệm vụ mà họ đang thực hiện.

Học cách tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo để giải quyết vấn đề, và những người triển khai sẽ biến ý tưởng thành hành động thực tế.

Học kỹ năng giải quyết vấn đề sẽ giúp bạn nhìn thấy ‘bức tranh lớn’ và kế hoạch tổng thể, đảm bảo rằng giải pháp cho vấn đề không dẫn đến thay đổi hướng.

Kỹ năng giao tiếp

Các điều phối viên giỏi, các nhóm làm việc và các nhà điều tra tài nguyên rất giỏi về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi bằng lời nói. Họ làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng nhóm giao tiếp tốt, giúp đảm bảo rằng không có sự hiểu lầm hoặc khó khăn không rõ ràng giữa các thành viên trong nhóm.

Kỹ năng thuyết phục và tạo ảnh hưởng

Một trong những lĩnh vực chính của kỹ năng thuyết phục và tạo ảnh hưởng. Nếu nhóm này đi đến một quyết định được chia sẻ, ví dụ, một số thành viên có thể cần phải được thuyết phục về thành tích của một quá trình hành động cụ thể.

Kỹ năng phản hồi

Đưa ra và nhận phản hồi tốt là điều cần thiết trong mọi tình huống trong kỹ năng làm việc nhóm. Việc có thể cung cấp phản hồi rõ ràng và hiệu quả cho người khác là rất quan trọng để giữ cho quy trình nhóm hoạt động hiệu quả và lên kỹ năng lập kế hoạch tốt nhất. Nó cũng giúp đảm bảo rằng bạn không bị kích thích và tức giận với cách mà những người khác đang hành xử. Nó sau đó bạn cũng cần để có thể nhận được thông tin phản hồi một cách duyên dáng, và sau đó hành động trên nó một cách bình tĩnh.

Kỹ năng trong các cuộc họp chủ trì

Công việc nhóm thường bao gồm các cuộc họp, cho dù đó là các cuộc họp ủy ban hay các cuộc họp lớn hơn và chính thức hơn nhiều. Các điều phối viên có kỹ năng thường có kỹ năng phát triển cao trong các cuộc họp chủ trì và sử dụng chúng trong các nhóm nhỏ và lớn.

SHARE