Kỹ năng quản lý thời gian tốt nhất cho bạn là gì?

Kỹ năng quản lý thời gian dành cho bạn được coi cách tốt nhất để bạn có thể chủ động được trong công việc và cuộc sống của bạn. Có kế hoạch cho từng công việc trong thời gian nhất định sẽ bắt bạn phải hành động và thực hiện chúng theo bản năng.

Kỹ năng quản lý thời gian tốt nhất cho bạn là gì?
Kỹ năng quản lý thời gian tốt nhất cho bạn là gì?

Tôi sẽ trả lời câu hỏi này theo nghĩa đen – các kỹ năng mềm liên quan đến quản lý thời gian là gì, thay vì các kỹ thuật hoặc cách tiếp cận để sử dụng để quản lý thời gian hiệu quả. Hy vọng rằng điều này sẽ thêm một viễn cảnh mới cho cuộc trò chuyện.

Kỹ năng 1: kỹ năng lập kế hoạch

Cải thiện kỹ năng quản lý thời gian của bạn gần như là không thể nếu bạn không biết mình cần làm gì và bạn phải làm bao nhiêu thời gian. Kỹ năng lập kế hoạch mạnh mẽ cho phép bạn liệt kê tất cả các mục bạn cần hoàn thành và theo thứ tự nào, bạn cần bao nhiêu thời gian, những tài nguyên bạn cần. Bằng cách này, bạn sẽ giảm thiểu bất ngờ, rào cản hay phải đi đường vòng.

Kỹ năng 2: kỹ năng tổ chức công việc

Kỹ năng quản lý công việc và thời gian đang theo dõi tất cả các phần chuyển động để bạn làm đúng công việc vào đúng thời điểm. Điều này có nghĩa là được tổ chức bằng cách sử dụng các hệ thống để quản lý và theo dõi các tác vụ cũng như lịch của bạn.

Kỹ năng 3: định hướng hành động

Biết những gì bạn cần làm và thực hiện nó là hai thứ khác nhau. Định hướng hành động hay tư duy Logic giúp bạn giảm thiểu sự trì hoãn và làm những việc bạn cần làm. Theo kinh nghiệm của tôi, có rất nhiều thời gian lãng phí đơn giản bằng cách tránh những điều chúng ta cần phải làm. Bạn cần phải bình tĩnh lại và thể hiện kỹ năng tư duy Logic lập kế hoạch quản lý thời gian thật thông minh để có thể giải quyết vấn đề một cách thông minh nhất.

Kỹ năng quản lý thời gian tốt nhất cho bạn là gì?
Kỹ năng quản lý thời gian tốt nhất cho bạn là gì?

Kỹ năng 4: Sự kiên trì

Điều này có vẻ giống như một kỹ năng kỳ lạ, nhưng sau nhiều năm thử các cách tiếp cận mới, kỹ thuật, hệ thống, phần mềm và mánh lới quảng cáo để cải thiện kỹ năng quản lý thời gian của riêng tôi, tôi đã học được hoặc tác động ban đầu đã mòn là điều cần thiết để xây dựng thói quen quản lý thời gian hiệu quả. Kỹ năng quản lý thời gian là một thực tế đang diễn ra, có sự cống hiến và kiên trì.

Có khả năng các kỹ năng khác hỗ trợ quản lý thời gian, nhưng đây là những kỹ năng mà tôi thấy là quan trọng nhất.

SHARE