Cải thiện kỹ năng tư duy Logic bên trong bạn phát triển tốt nhất

Kỹ năng tư duy Logic giúp cải thiện suy nghĩ của bạn trong mọi vấn đề. Học cách tư duy Logic có nghĩa là học cách tư duy hệ thống mọi thứ đều phải có liên quan đến nhau. Logic ở đây là cái gì có kết quả thì cũng đều phải có nguyên nhân của nó.

Hầu hết mọi người hiểu tư duy logic là các quá trình tinh thần cho phép họ có ý nghĩa. Đây là sai lầm đầu tiên.

Tần suất câu trả lời đúng không có ý nghĩa gì? Đó là một nửa thời gian tôi làm bài tập ở nhà của tôi qua tư duy Logic của bạn. Làm cho cảm giác của những gì là đúng là sắp xếp các giác quan của bạn với sự thật. Điều này chỉ xảy ra với nỗ lực, chẳng hạn như bài tập về nhà.

Thời điểm duy nhất câu trả lời đúng có ý nghĩa ngay lập tức là nếu bạn đã hiểu được vấn đề và câu trả lời của nó trong quá khứ cần phải dùng đến kỹ năng giải quyết vấn đề. Kiểm tra kiểm tra chính xác điều này.

Hầu hết thời gian, chúng tôi không ở trong tình huống mà tư duy logic của tôi được kiểm tra, bởi vì:

  • Nó không quan trọng. Cho dù bạn chọn pizza hay bánh pan, cả hai đều là câu trả lời đúng.
  • Không ai sửa chữa bạn. Có thể bạn đã rẽ sai, nhưng bạn có thể không bao giờ biết nếu bạn cuối cùng đã đến đích của bạn. Và nếu bạn không làm vậy, thật dễ dàng để đổ lỗi cho người khác hoặc những thứ khác. Chúng tôi không bao giờ đặt câu hỏi tư duy logic của riêng mình.
  • Bạn không quan tâm để biết “tốt hơn”. Tất cả chúng ta đều bị giới hạn bởi những gì chúng ta biết, và tất cả hành vi của chúng ta dựa trên giới hạn đơn giản này. Điều này đúng ở mọi cấp độ.

Và đó là phần lớn trong ngày đối với hầu hết chúng ta nếu chúng ta có cách của chúng ta. Kỹ năng tư duy Logic sẽ giúp bạn biết cách lựa chọn điều gì, cái gì là tốt nhất cho bản thân bạn. Sử dụng kỹ năng lập kế hoạch một cách chi tiết sẽ giúp bạn có thể hoạch định công việc lựa chọn chính xác hơn hay có thể thêm thời gian để thông qua tư duy Logic của bạn.

Ngoại trừ, cùng một danh sách sẽ cho bạn biết môi trường đối diện nào liên tục thách thức tư duy logictư duy phê phán của bạn trông giống như:

  • Nó không thành vấn đề đối với kỹ năng giải quyết vấn đề của bạn và lựa chọn của bạn trực tiếp tác động đến kết quả công việc của bạn và hiệu suất của nhóm.
  • Mọi người sửa chữa bạn. Nếu bạn phạm sai lầm, ai đó sẽ sửa chữa nó và có thể tìm cách sửa chữa bạn.
  • Bạn không ngừng học hỏi. Bản thân bạn đang trở nên “tốt hơn”. Bạn sẽ biết điều này bởi vì điều này chỉ có thể đạt được với nỗ lực có ý thức. Học tập là một hành động, không phải là hoàn cảnh.

Và đó là văn phòng cho hầu hết mọi người. Và do đó, những gì người phỏng vấn tìm kiếm. Và do đó, tại sao rất nhiều người đấu tranh với trí tuệ của mình để có thể cải thiện kỹ năng tư duy Logic của họ một cách tốt nhất có thể.

Tư duy Logic là rất quan trọng là những gì chúng ta làm với những gì chúng ta biết, trong khi cẩn thận như chúng ta có thể không thiếu bất cứ điều gì chúng ta có thể không biết.

Đây là một mẫu hành vi. đây là rèn luyện trí não.

Tóm lại:

  • Một người “thông minh” sẽ bắt đầu bằng cách vẽ miền của vấn đề.
  • Một người “câm” sẽ bắt đầu bằng cách đoán một cách hoang dã và đánh vào.

Bạn không cần một bộ não lớn hơn để thông minh.

Để thông minh, tất cả những gì bạn cần là thực hành, và cho rằng bạn phải làm việc.

Nhưng không có số lượng thực hành sẽ làm cho bạn phải hoặc.

Kiến thức là tài nguyên duy nhất có thể cung cấp câu trả lời đúng. Và đạt được kiến thức này cũng đòi hỏi công việc.

Để đúng, tất cả những gì bạn cần là kiến thức, và cho rằng bạn phải làm việc.

Vì vậy, vào cuối ngày, để đo trí tuệ của bạn, có một thử nghiệm đơn giản.

SHARE