Cải thiện kỹ năng tư duy chiến lược bài bản nhất

Kỹ năng tư duy chiến lược thường được coi là chỉ dành cho những người lãnh đạo tài năng mới có thể làm được. Nhưng điều đó hoàn toàn không chính xác và bằng cách nào đó bạn vẫn có thể tư duy chiến lược trong mọi tình huống cần đến chất xám để giải quyết khó khăn ngay trước mắt.

Nhưng suy nghĩ chiến lược thực sự có ý nghĩa gì và làm thế nào bạn có thể phát triển các kỹ năng tư duy chiến lược hay tư duy hệ thống bài bản giúp ích cho bạn nhất.

Tư duy chiến lược là gì?

Theo nghĩa kinh doanh, tư duy chiến lược có nghĩa là tầm nhìn dài hạn cho tương lai và cách bạn lên kế hoạch, với chiến thuật là những gì bạn làm trên cơ sở hàng ngày hỗ trợ chiến lược của bạn, và đặc biệt là cách thức bạn đối phó với các vấn đề.

Hay hiểu tư duy chiến lược, theo nghĩa đơn giản nhất, là quyết định nơi bạn muốn đến và cách bạn sẽ đến đó, và sau đó thực hiện hành động cần thiết để làm như vậy.

Cần làm gì để phát triển tư duy chiến lược của bạn?

Nghe có vẻ hiển nhiên nhưng, như một bước đầu tiên, bạn cần phải biết bạn đang ở đâu . Mọi thứ bạn bắt đầu từ vị trí hiện tại của bạn. Ngay cả người có kỹ năng tư duy chiến lược xuất sắc nhất cũng phải trải qua những tình huống hết sức khó khăn mà họ không thể giải quyết được. Vì vậy, thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về bạn thực sự ở đâu và quyết tâm thay đổi nếu nó đem lại những điều tiêu cực cho bạn. Kỹ năng tư duy chiến lược là rất cần thiết để cho bạn thể hiện kỹ năng lãnh đạo quản lý của mình.

Tiếp theo, xác định vị trí tương lai lý tưởng tại một thời điểm cụ thể . Điều này có thể là trong 5 năm, 10 hoặc một khoảng thời gian nào đó, tùy thuộc vào tình hình. Có rất nhiều công cụ để thực hiện điều này trong các hội thảo, bao gồm hình dung, vẽ tranh, tư duy chiến lược, nhưng bạn cũng có thể dành thời gian suy nghĩ về nó. Điều quan trọng là phải nhắm cao ở giai đoạn này, nhưng cũng phải càng chi tiết càng tốt. Chi tiết hơn bạn có thể bao gồm, cách bạn biết mình muốn gì, điều đó đúng ở nhà như ở nơi làm việc. Đừng quên bao gồm những thứ mà bạn thực sự không muốn, cũng như những gì bạn muốn! Làm viết hoặc vẽ, vì nó là nhiều hơn nữa cụ thể trên giấy.

Bây giờ, từ vị trí tương lai lý tưởng của bạn, hãy suy nghĩ về những gì thực sự quan trọng đối với bạn hoặc công ty. Nơi nào bạn hoặc nó thực sự cần phải được? Đây là về ưu tiên khi thể hiện kỹ năng tư duy chiến lược vị trí cần thiết của bạn, để bạn thực sự rõ ràng những gì là rất quan trọng. Làm nổi bật 3 vấn đề hoặc yếu tố hàng đầu, sau đó là năm yếu tố hàng đầu. Xác định bất kỳ chi tiết nào thực sự không quan trọng. Đây là lý do tại sao bạn cần rất nhiều chi tiết ở bước cuối cùng: bây giờ bạn có thể chọn ra chi tiết nào thực sự quan trọng.

Bây giờ là lúc để vạch ra các cột mốc trung gian từ ‘bây giờ’ sang ‘sau đó’ . Bây giờ bạn biết bạn cần ở đâu trong thời gian 5 năm, bạn sẽ cần ở đâu trong 1,2 hoặc 3 năm để đến đó? Tập trung vào ‘các cột mốc’ thay vì ‘hành động’, đó là, những điều bạn sẽ đạt được, hơn là những gì bạn sẽ làm theo các điều kiện thực tế. Thể hiện kỹ năng lãnh đạo quản lý của bạn.

Cuối cùng, đó là thời gian để làm việc ra các hành động : những gì bạn cần làm để có được từ ‘bây giờ’ đến cột mốc trung gian đầu tiên của bạn, sau đó từ đó đến tiếp theo và như vậy.
Xin chúc mừng, bạn vừa hoàn thành một kế hoạch tư duy chiến lược thành công!

SHARE